අපගේ වාසි

 • නිරූපකය

  උසස් තත්ත්වයේ ගාංචු සැපයුම් දාමය
 • නිරූපකය

  ස්වයංක්රීය ගබඩා කිරීම සහ ඇසුරුම් කිරීම
 • නිරූපකය

  ස්මාර්ට් ලොජිස්ටික්ස්, ගෝලීය ප්‍රවේශය
 • නිරූපකය

  අලෙවියෙන් පසු සහ තාක්ෂණික සහාය

2008 සිට, Zonolezer Fastener Manufacturing Co., Ltd පිහිටුවන ලදී.සමාගම චීනයේ හැන්ඩන්, හෙබෙයි හි විශාලතම ගාංචු කර්මාන්ත දාම බෙදාහැරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටා ඇත.